Quản lý nhân sự

Chính xác đầy đủ

Danh sách phòng ban dạng Kanban

Dạng Kanban là một bảng thông tin cho biết các chi tiết của đối tượng, Phòng ban được hiển thị cho bạn biết các việc cần làm, cần phê duyệt và tổng số nhân viên của phòng ban

Tạo phòng ban mới

Dễ dàng tạo phòng ban mới

Thiết lập nhân sự cho phòng ban

Thiết lập nhân sự quản lý phòng ban, nhân sự trực phòng ban (đối với bộ phận quản lý nhân sự)

Các thông tin tổng hợp

Mọi hoạt động liên quan đến phòng ban

Phân nhóm thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự được thành phân các nhóm và việc truy cập vào các thông tin này phụ thuộc vào quyền của từng thành viên.

Các thông tin công khai

Bât kỳ thành viên nào của doanh nghiệp cũng đều dễ dàng truy cập vào các thông tin này. Mục đích để mọi người dễ dàng liên hệ, trao đổi công việc, các thông tin bao gồm:

 • Địa chỉ nơi làm việc
 • Số điện thoại công việc
 • Số điện thoại nội bộ
 • Nơi làm việc
 • email công việc
 • Thuộc phòng ban nào?
 • Nhân sự quản lý trực tiếp
 • Người hướng dẫn (nếu có)
 • Và bất kỳ thông tin nào bạn muốn tùy biến

Thông tin cá nhân

Là những thông tin không công khai chỉ nhân viên thuộc phòng nhân sự được phép truy cập

 • Địa chỉ chi tiết
 • Ngày sinh
 • Nghề nghiệp
 • Chi tiết chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước
 • Thông tin sổ bảo hiểm xã hội, mã số thuế thu nhập cá nhân
 • Giới tính, tình trạng hôn nhân, con cái, số người phụ thuộc

Thông tin thiết lập

Các dữ liệu liên quan đến thiết lập cho nhân viên

 • Hồ sơ liên kết đến người dùng tương ứng
 • Chính sách chấm công (chính sách tính công) hiện đang áp dụng
 • Có được phép chấm công từ Ứng dụng trên điện thoại hay không
 • Cấu hình vân tay trên máy chấm công

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của nhân viên trong tổ chức, tuy nhiên nó cũng là thông tin nhạy cảm, là thỏa thuận riêng giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp.

Hợp đồng lao động trong Aliswork đảm bảo được tính riêng tư của mỗi hợp đồng

 • Dễ dàng tạo mới hợp đồng dựa trên các mẫu biểu sẵn có
 • Một người lao động có thể có nhiều hợp đồng
 • Ngoài mức lương cơ bản hợp đồng còn gắn với khái niệm cấu trúc lương (sẽ nói rõ ở phần lương)
 • Các chính sách chấm công được áp dụng tự động trong hợp đồng

In ấn hồ sơ nhân viên

Cho phép dễ dàng in ấn hồ sơ thông qua tập tin pdf

Trường số hiệu hồ sơ và ký hiệu nơi lưu giữ cho phép dễ dàng tra cứu trong tập hồ sơ lưu trữ

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork