Quản lý đơn từ

Mọi lúc mọi nơi

Quy trình xử lý đơn từ cơ bản

Tất cả các loại đơn từ trong Aliswork được xử lý theo quy trình sau:

 • Nhân viên tạo đơn từ
 • Gửi duyệt lên hệ thống
 • Hệ thống phân loại định luồng đơn từ, gửi đến bộ phận liên quan để xử lý
 • Người được yêu cầu xử lý đơn từ (phê duyệt hoặc không phê duyệt)
 • Hệ thống thông báo kết quả cho nhân viên
 • Hệ thống cập nhật các bảng thống tin liên quan

Hệ thống hóa đơn từ

 • Phân loại các nhóm đơn từ cơ bản
 • Cấu hình để định luồng xử lý đơn từ
 • Cho phép phân cấp quản lý: ai, nhóm nào có quyền xử lý đơn từ, lưu lại lịch sử việc xử lý đơn từ

Cấu hình định luồng xử lý đơn từ

Hệ thống cho phép cấu hình định luồng xử lý (bộ phận nào sử lý loại đơn nào, chế tài xử phạt...). Một khi đơn từ được tạo, phê duyệt, xử lý hệ thống đều có thông báo gửi cho người dùng dưới hai hình thức: email và thông báo của Ứng dụng.

Các loại đơn từ cơ bản

Chúng tôi đã cấu hình sẵn các loại đơn từ như sau

 • Đơn xin nghỉ phép
  • Nghỉ phép theo chế độ
  • Nghỉ ốm
  • Nghỉ không lương
  • Và bất kỳ loại nào bạn muốn quản lý...
 • Phiếu đề nghị chấm công bổ sung với các nguyên nhân:
  • Đi muộn không có lý do
  • Đi công tác theo yêu cầu của quản lý
  • Máy chấm công trục trặc...
 • Phiếu đề nghị làm thêm giờ
 • Đơn khiếu nại

Và bạn có thể tạo ra bất kỳ loại đơn từ nào muốn tùy biến (cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi)

Xử lý đơn từ từ ứng dụng

Ứng dụng Aliswork trên điện thoại cho phép bạn xử lý đơn từ gồm các tác vụ

 • Thống kê đơn từ của bạn
 • Tạo đơn, gửi duyệt
 • Phê duyệt, từ chối đơn

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork