Quản lý chính sách nội bộ

Mềm dẻo - chuẩn mực

Các loại chính sách nội bộ

Chính sách nội bộ là công cụ để nhà quản trị quản lý nhân viên đảm bảo mọi nhân viên đều được ứng xử một cách công bằng trước các chế tài xử phạt và khen thưởng. Aliswork có 2 nhóm chính sách nội bộ như sau:

 • Chính sách chấm công
 • Chính sách tính lương và thu nhập

Chính sách chấm công

Chính sách chấm công hoặc ở đâu đó trên hệ thống của chúng tôi còn có tên gọi là Ca làm việc. Vậy chính sách chấm công là gi?
Trên hệ thống AlisWork, chính sách chấm công là một bộ các chỉ tiêu về thời gian nhằm mục đích để mọi thành viên tuân thủ kỷ luật lao động và là cơ sở cho việc tính thu nhập của nhân viên.

Chính sách chấm công được xây dựng, phê duyệt và truyền thông đến mọi thành viên trong doanh nghiệp, đảm bảo mọi người hiểu chính sách một cách cặn kẽ.

AlisWork cung cấp cho bạn công cụ rất mạnh mẽ để xây dựng, phê duyệt, truyền thông và kiểm soát các chính sách chấm công

Tạo mới chính sách chấm công

AlisWork cung cấp cho bạn công cụ rất mạnh mẽ để xây dựng, phê duyệt, truyền thông và kiểm soát các chính sách chấm công

Quy định ngày giờ làm việc

 • Ngày làm việc, ngày nghỉ trong tuần
 • Giờ bắt đầu kết thúc của ngày làm việc
 • Thời gian nghỉ trưa

Cấu hình và chế tài Chính sách chấm công

Các thông tin cấu hình bao gồm

 • Thời gian trễ nhắc nhở đi muộn hoặc quên chấm công
 • Sai số cho phép trong quá trình tính công
 • Thời gian được phép đi muộn và về sớm trong tháng
 • Mức phạt trừ vào tiền lương khi đi muộn
 • Mức phạt khi quên chấm công
 • Mức phạt khi nghỉ làm không xin phép

Khi hợp đồng lao động được lập với một nhân viên, các điều khoản của chính sách chấm công mà nhân viên đó đang thực hiện sẽ được tự động gán vào hợp đồng.

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork