Tạo một thông báo

Thông báo là gì?

Thông báo trong Aliswork là một tin nhắn một chiều từ bộ phận nhân sự hoặc lãnh đạo tới toàn thể hoặc một nhóm nhân viên trong doanh nghiệp

Nhân viên có thể nhận được thông báo qua các cách sau:

  • Trên kênh thảo luận chung của công ty
  • Kênh thảo luận của các phòng ban
  • Email công việc
  • Thông báo trên ứng dụng điện thoại

Cách thực hiện

Điều hướng

Nhân sự -> Nhân sự -> Thông báo

Nếu hệ thống của bạn chưa có thông báo nào, mà hình sẽ xuất hiện như sau:

Aliswork - Thông báo nội bộ

Bấm nút [Tạo] để tạo mới một thông báo, các thông tin cần nhập vào gồm:

  • Tiêu đề thông báo
  • Nội dung thông báo
  • Các đối tượng nhận thông báo
Aliswork - Thông báo nội bộ

Sau khi bạn nhập các thông tin cần thiết hãy bấm nút [Lưu] để lưu thông báo lại, lúc này thông báo được lưu lại ở trạng thái Nháp. Khi thông báo ở trạng thái Nháp, bạn có thể sửa đổi nội dung và các thông tin của thông báo.

Muốn gửi thông báo cho các nhóm đối tượng được chọn, bạn bấm nút [Gửi], lập tức nội dung thông báo được gửi đi theo các hình thức bạn đã chọn và hệ thống ghi nhận số lần bạn đã gửi thông báo này. Khi thông báo được gửi đi, trạng thái của nó sẽ được chuyển sang [Đã gửi], ở trạng thái này bạn không thể sửa đổi được nội dung của thông báo. Aliswork cũng ghi nhận các thông tin: Ai là người tạo ra thông báo, gửi đi thời điểm nào.

Clip demo và hướng dẫn