Tạo một thảo luận

Thảo luận là gì?

Thảo luận trong Aliswork là một tính năng nhắn tin giữa các thành viên và giữa các nhóm trong doanh nghiệp. Đó là một tính năng dễ sử dụng. Việc tổ chức thông tin trong Thảo luận hướng đến các mục tiêu: dễ tìm kiếm, liền mạch với từng chủ đề, kết nối đến từng tác vụ cụ thể. Thông qua Thảo luận các thành viên trong tổ chức luôn nắm bắt được các thông tin cần thiết dành cho mình và cả doanh nghiệp

Thảo luận có các dạng như sau:

  • Tin nhắn trực tiếp
  • Kênh thảo luận theo nhóm
  • Kênh thảo luận riêng tư
  • Kênh thông báo

Các kênh có sẵn

Aliswork đã tạo sẵn cho doanh nghiệp của bạn 2 kênh thảo luận gồm

  • Toàn công ty Channel
  • Toàn công ty email

Chúng tôi sẽ giải thích rõ sự khác biệt và tác dụng của các kênh này ở phần trợ giúp phía sau khi nói tới tính năng năng gửi thông báo.

Mặc định tất cả các tài khoản Nhân sự khi được tạo mới sẽ được gắn 02 kênh thảo luận này.

Thông tin của các kênh thảo luận là do các thành viên đóng góp và người dùng sẽ nhìn thấy các thông tin này theo dạng các dòng tin. Muốn gửi một thông tin đến kênh, bạn chỉ cần bấm chuột và tên kênh đó, sau đó nhập nội dung thông tin vào dòng tin tức, hãy xem ví dụ sau đây:

Ai có thể tạo ra một Thảo luận?

Bất cứ ai là thành viên của tổ chức có tài khoản trên hệ thống đều có thể tạo ra thảo luận

Tạo mới một Kênh trao đổi thông tin

Ngoài các kênh thông tin được tạo sẵn, bạn có thể tạo mới bất kỳ một kênh thông tin nào khác và mời những thành viên khác tham gia. Hoặc các thành viên khác có tự tham gia bằng cách theo dõi Kênh này. Đây là điểm khác biệt giữa Kênh thảo luận theo nhóm và kênh riêng tư.

Cách thực hiện như clip sau