Kiểm soát chấm công

Trực tuyến

Kết nối thiết bị chấm công

Cho phép kết nối các thiết bị chấm công vào hệ thống thông qua mạng Internet

 • Máy chấm công truyền thống
 • Điện thoại thông minh

Hoạt động theo thời gian thực

Tương thích với nhiều loại máy chấm công

 • RONALD JACK 4000-TID-C
 • RONALD JACK X628C-ID
 • RONALD JACK 9900-C
 • RONALD JACK VF300
 • RONALD JACK X618
 • RONALD JACK ...
 • ZKTECO STP10
 • ZKTECO ...

Cấu hình máy chấm công đơn giản với 3 bước

 • Thiết lập kết nối mạng với máy chấm công
 • Cấu hình địa chỉ server hoặc tên miền của bạn trên máy chấm công
 • Thiết lập máy chấm công và nhập số serial của máy chấm công

Cấu hình nhiều máy chấm công, nhiều địa điểm

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhân viên ở nhiều địa điểm làm việc khác nhau trên một hệ thống duy nhất

Đăng ký chấm công ở một hoặc nhiều máy chấm công

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều địa điểm hoạt động, nhân viên của bạn có thể đăng ký chấm công và làm việc tại bất kỳ địa điểm nào và hệ thống sẽ tự nhận biết được nhân viên chấm công từ địa điểm nào. Tất nhiên cần được sự cho phép của nhân viên nhân sự

Kết nối thời gian thực với hệ thống quản trị Aliswork

Luôn là như vậy cho dù máy chấm công của bạn có bị mất kết nối mạng trong một khoảng thời gian, ngay khi có kết nối trở lại, số liệu sẽ được cập nhật ngay và luôn

Chấm công từ ứng dụng trên điện thoại

Kiểm soát được vị trí với khả năng nhận biết địa điểm
Kiểm soát nhân viên được phép chấm công bằng điện thoại
Ở phiên bản cao cấp còn cho phép giới hạn số người được chấm công từ một máy điện thoại.

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork