Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Aliswork thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông qua việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng vv...

Aliswork cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập được từ bạn và về bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với ai, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

  • Aliswork có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
  • Aliswork hợp tác với các công ty khác, có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để họ cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Aliswork cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi được bạn cho phép.
  • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Aliswork được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Aliswork sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Aliswork trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

Thông tin cá nhân của bạn

Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí của người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi bạn đăng ký Aliswork, chúng tôi yêu cầu tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán.

Aliswork sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ và nghiên cứu. Là một phần của quá trình mua và bán trên Aliswork, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhập vào Điều khoản người sử dụng của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được thông qua Aliswork hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến Aliswork hoặc do giao dịch Aliswork tạo điều kiện, Aliswork sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến Aliswork, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. Aliswork không chấp nhận thư rác.

Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, bạn không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách email của bạn (email hoặc thư bưu điện) mà không cần sự đồng ý của họ.

Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại info@alisa.com.vn

Công bố

Aliswork có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Aliswork. Aliswork có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Aliswork sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Aliswork. Tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu quyền sử dụng của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn để tạo lợi thế kinh doanh cho chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc tiếp thị khách hàng của bạn.

Cookies

Cookie trên trình duyệt (browser) là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của chúng tôi được chỉ định tới một cookie khác nhau.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những thông tin gì chúng tôi thu thập, chúng tôi sử dụng nó như thế nào và nếu trong hoàn cảnh xảy ra cụ thể nào chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin.