Khái niệm chung

SaaS là gì?

Aliswork là một phần mềm được chúng tôi cung cấp dưới dạng Phần mềm dịch vụ SaaS (software as a service). Cho phép bạn truy cập vào dịch vụ mọi lúc, mọi nơi thông qua internet. Phần mềm dịch vụ SaaS (hay Software-as-a-Service) là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, máy tính bảng, điện thoại, ...) mà bạn chỉ phải trả tiền hàng tháng cho việc sử dụng dịch vụ. Nhưng khoản chi phí này nhỏ hơn nhiều so với chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để phát triển từ đầu, vận hành và bảo trì.. Như vậy về mặt kỹ thuật ưu điểm lớn nhất của SaaS là mọi vấn đề phát sinh và gánh nặng kỹ thuật để phần mềm vận hành tốt đều sẽ do nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm.

Quản trị nhân sự