Thỏa thuận người dùng

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Aliswork (gọi tắt là "Dịch vụ"), xem như bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘Điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của Aliswork cũng được tính trong Điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản Điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Aliswork có quyền hạn cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Aliswork. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây đọc các Điều khoản dịch vụ để biết được những cập nhật mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ Điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng Dịch vụ của Aliswork.

Tài khoản người sử dụng

 1. Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Aliswork.
 2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để nhận được đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 3. Bạn cần biết rằng Aliswork sẽ sử dụng email của bạn để làm kênh giao tiếp chính thức giữa hai bên.
 4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Aliswork không cam kết chịu bất kỳ thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó có nguyên nhân do bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Aliswork của bạn. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
 6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Aliswork

Kích hoạt tài khoản

 1. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Aliswork là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.
 3. Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của Aliswork sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của Aliswork.

Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Aliswork.

 1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
 2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Aliswork cho bất kỳ điều gì gây nên phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Aliswork.
 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Aliswork.
 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về info@alisa.com.vn
 6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật.

Quyền lợi của Aliswork

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào dưới đây mà không cần thông báo trước;
 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Aliswork, nhân viên của Aliswork, công ty Aliswork.
 5. Aliswork không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 8. Aliswork có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Aliswork sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận về tranh chấp giữa các bên.

Giới hạn trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Aliswork sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 2. Trong mọi trường hợp, Aliswork hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Aliswork, đối tác của Aliswork, nhân viên Aliswork… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu trách nhiệm theo những cam kết từ bên họ.
 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 4. AlisHub không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 5. AlisHub không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 6. Aliswork không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

 1. Nếu Aliswork có sai sót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản Điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ.
 2. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Aliswork và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).
 3. Nếu ở các bản Điều khoản sử dụng trước đó có điều gì trái ngược với bản Điều khoản sử dụng này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản Điều khoản sử dụng mới nhất.

Thanh toán chi phí

 1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Aliswork bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được nêu trên Aliswork.
 2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc sớm hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng. Sau 6 tháng, tài khoản của bạn sẽ bị tự động hủy.
 3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay quốc gia của bạn.
 4. Aliswork hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Hủy dịch vụ

 1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email info@alisa.com.vn và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
 2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung thông tin tài khoản của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
 3. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

Công cụ tùy chọn

 1. Aliswork có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Aliswork đã kết nối với họ.
 2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Aliswork cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Aliswork không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.