Hướng dẫn sử dụng

Dành cho quản trị viên - nhân viên phụ trách nhân sự

Cấu hình hệ thống

Cấu hình các tham số cho doanh nghiệp của bạn

Điều hướng

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản quản trị viên Nhân sự -> Cài đặt -> Công ty Các thông tin cấu hình và thông tin chung của công ty sẽ hiện ra dưới dạng form view


Hành động

Tất cả các thông tin của công ty bạn sẽ cấu hình tại đây, bấm và nút [Sửa]

  • Bạn cần phải xác định nhân sự là giám đốc doanh nghiệp (nếu chưa có nhân sự bạn sẽ thực hiện thao tác tạo mới nhân sự)
  • Bấm và hình ảnh khu vực logo để cập nhật logo cho công ty bạn
  • Các thông tin khác của công ty
  • Các mức bảo hiểm theo luật định để tính Lương

1. Quản lý phòng ban

1.1 Tạo mới phòng ban

Ngay khi khởi tạo dịch vụ, doanh nghiệp sẽ được tạo sẵn các phòng ban sau:

  • Phòng hành chính nhân sự
  • Phòng kế toán – Tài chính

Các phòng ban khác sẽ do quản trị viên hệ thống tự khởi tạo và thiết lập.
Hệ thống Aliswork cho phép bạn thiết lập các phòng ban với nhiều cấp, mỗi phòng ban sẽ có tên phòng ban, nhân sự là quản lý phòng ban, nhân sự trực phòng ban và có thể có phòng ban cấp trên.

1.1.1 Điều hướng

Truy cập và mục nhân sự trên menu top rồi điều hướng như sau Nhân sự -> Phòng ban Danh sách các phòng ban sẽ hiện ra theo khung hiển thị kiểu kanban.

1.1.2 Hành động

Bấm và nút [Tạo] để tạo mới một phòng ban.
Các thông tin cần nhập vào bao gồm:

  • Tên phòng ban (bắt buộc)
  • Quản lý phòng (chọn hoặc tạo từ danh sách)
  • Người trực phòng (chọn hoặc tạo từ danh sách)
  • Phòng ban cấp trên (nếu có)

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, bạn bấm nút [Lưu] để thiết lập phòng ban
Các ảnh chụp các văn bản pháp lý của phòng bạn có thể đính kèm theo phòng này bằng chức năng "Đính kèm"

Chung tôi đang tiếp tục cập nhật tài liệu này