Giới thiệu Aliswork

Là một sản phẩm của tmistones

Tmistone là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

Giải pháp Quản trị nhân sự

Aliswork mang đến cho doanh nghiệp của bạn một môi trường kết nối các thành viên trên nền tảng cốt lõi là hệ thống quản trị nhân sự. Aliswork không phải là hệ thống quản lý nhân sự một chiều, đó là một hệ thống thân thiện có sự tương tác qua lại giữa người quản lý và người được quản lý.

Giải pháp của Aliswork là phương pháp quản lý nhân sự tiên tiến chuyên nghiệp, hiệu quả với sự tin cậy và tín nhiệm. Aliswork đáp ứng mọi nhu cầu về quản trị nhân sự bằng việc xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là Con người.

Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Odoo (thường gọi là OpenERP), Aliswork có một sự ổn đinh tuyệt vời đồng có khả năng mở rộng, tùy biến, điều chỉnh để phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, với Aliswork và Odoo bạn có thể dễ dàng bắt đầu những bước đầu tiên để triển khai hệ thống ERP trong doanh nghiệp.

Chúng tôi chú trọng đến sự tùy biến, địa phương hóa để sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp Việt về văn hóa và quy định của pháp luật.

Đăng ký

Bằng việc gửi yêu cầu đăng ký, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của Aliswork